Polityka prywatności

Tworzenie stron WWW
Motyw graficzny zaprojektowany dla Opencart podlega licencji należącej do: dswww.pl - Tworzenie sklepów internetowych - Firma zajmująca się internetowych stron, szablonów dla stron oraz sklepów internetowych.

Parner: Homepage erstellen

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO.

ALTER – alternatywne palenie

1.     Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.


 

2.     Administratorem Danych Osobowych jest: Budar Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82 lok. 202, 00-844 Warszawa
telefon kontaktowy: 514-654-835, NIP: 5272834041, REGON: 369173364


 

3.     W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:


 

·         Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą

·         Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

·         Nr telefonu – Powiadamiamy sms-em o wysłaniu towaru. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

·         Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

·         Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

·         Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.


 

4.     Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:


 

·         Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.

·         Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

·         Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.


 

5.     Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.


 

6.     Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.


 

7.     Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres biuro@altercigar.com


 

8.    Zamieszczamy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez Firmę Budar sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz Państwa praw związanych z tym przetwarzaniem.Firma Budar Sp. z o.o. ul. Grzybowska 80/82 lok. 202, 00-844 Warszawa, NIP: 5272834041, REGON: 369173364, zwana dalej Sprzedawcą, jako administrator Pani/Pana danych, informuje iż:

              Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą mailową -sklep@altercigar.pl.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży produktów, realizacji zamówień , kontaktu z klientem oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeñ związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych.

 • . Przysługują Pañstwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania

  • b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,

  • c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,

  • d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"

  • e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,

  • f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.


 

8.     Dane osób, które kontaktują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem sms-ów przetwarzamy na podstawie udzielonej tym działaniem zgody lub posiadanego oświadczenia, w celu obsługi korespondencji wynikającej z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości.Podanie tych danych jest dobrowolne.


 


 


  

 

Oparte na OpenCart
© 2013 - 2021 Budar Sp. z o.o.